Sửa chữa đồ chơi

Dịch vụ sửa chữa sản phẩm Shoptoyss.com

Chúng tôi nhận sửa chữa tất cả các loại đồ chơi trẻ em và người lớn.

Sửa máy bay điều khiển từ xa.

Sửa xe điều khiển từ xa.

Sửa đồ chơi trẻ em dùng pin.

Sửa tàu điều khiển từ xa.

Sửa cano điều khiển từ xa.

Thay thế linh kiện các loại đồ chơi điều khiển tư

Quy định nhận và trả đồ sữa chữa:

+Chỉ nhận và trả đồ sữa chữa từ sau 10h sáng.

+ Khi đến lấy đồ sữa chữa khách hàng vui lòng đem theo giấy biên nhận, nếu khách hàng không đem theo giấy biên nhận chúng tôi sẽ không giải quyết.

+ Trường hợp khách hàng mất giấy biên nhận xin vui lòng liên hệ với cửa hàng để giải quyết và khi đến lấy vui lòng đem theo chứng minh nhân dân.

+ Khi mang đồ đến sữa chữa khách hàng vui lòng đem theo những phụ kiện của sản phẩm như : Tay điều khiển, pin để bên kỹ thuật có thể kiểm tra đầy đủ.

+ Khi nhận đồ sữa chữa chúng tôi sẽ không nhận kèm theo những món đồ sau: sạc, và một số linh phụ kiện khác

Sua do choi tre em