Đồ chơi nhạc cụ

 • Đàn piano cho trẻ học đàn QDP1100

  2712
  Đàn piano cho trẻ học đàn QDP1100

  61 -  phím tiêu chuẩn

  ● LED hiển thị / 8 bài hát trình diễn

  ● 20 âm sắc / 20 Rhythms / 8 bộ gõ

  ● 46 cấp Tempo kiểm soát / 16 lớp-Master Volume Control

  ●  Single Finger / Fingered Chord/ Sync / Fill-in 

  ● Nhịp điệu Chức năng lập trình

  ● Ghi & Phát / Vibrato / Duy trì

  ● One-Key / Chức năng Hướng dẫn

  ● Đầu ra loa (L / R) / Headphone Jack

  ● Kích thước sản phẩm: 955 × 365 × 133 (mm)

  ● Nguồn cung cấp: 8 "D" pin / DC12V

  Giá bán 1100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Đàn organ cho trẻ học đàn đồ chơi đàn nhạc QDO360

  2712
  Đàn organ cho trẻ học đàn đồ chơi đàn nhạc QDO360

  54 -  phím tiêu chuẩn

  ● LED hiển thị / 8 bài hát trình diễn

  ● 20 âm sắc / 20 Rhythms / 8 bộ gõ

  ● 46 cấp Tempo kiểm soát / 16 lớp-Master Volume Control

  ●  Single Finger / Fingered Chord/ Sync / Fill-in 

  ● Nhịp điệu Chức năng lập trình

  ● Ghi & Phát / Vibrato / Duy trì

  ● One-Key / Chức năng Hướng dẫn

  ● Đầu ra loa (L / R) / Headphone Jack

  ● Kích thước sản phẩm: 955 × 365 × 133 (mm)

  ● Nguồn cung cấp: 8 "D" pin / DC12V

  Giá bán 360000 VND

  ...xem chi tiết